No118

20170111-06

ブルーセージたっぷりのブーケ。

florist : IKUKO YAMASHITA (TSUBAKI)
MICA&DEAL (2017 spring&summer)
photography : YUKIKO SUGAWARA

CATEGORY : GIFT